Regelgeving plastische chirurgie; gepast gebruik of ongepaste inperking?

Perspectief
H.W.M. Plagge
R.W.M. Bekhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:138-41

‘Gepast gebruik’ van de gezondheidszorg is een begrip dat voor patiënt, behandelend arts en adviserend geneeskundige van de zorgverzekeraar een verschillende inhoud kan hebben. Enerzijds zal de overheid duidelijke grenzen dienen vast te stellen, anderzijds zal tussen beroepsgroepen en zorgverzekeraars in de toekomst helder aangegeven moeten worden waar de grenzen van de collectief betaalde zorg liggen en hoe ze bewaakt kunnen worden. Het abstracte begrip ‘gepast gebruik’ wordt behalve door medisch-inhoudelijke overwegingen ook bepaald door beleidsmatige, politieke, ethische, juridische en economische overwegingen.

In een eerder commentaar in dit tijdschrift is uitgebreid aandacht besteed aan het begrippenkader dat in de discussies over dit onderwerp wordt gehanteerd.1 Vooral bij de indicatiestelling heeft de medicus te maken met het begrip ‘gepast’. Door de Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Ziekenfondsen (VAGZ) is de regeling voor plastische chirurgie met de daarbij behorende afspraken tussen de ziekenfondsen (in het verband van de Vereniging van Nederlandse…

Auteursinformatie

CZ-groep Zorgverzekeringen, divisie Zorg, Postbus 55, 6130 MA Sittard.

H.W.M.Plagge, adviserend geneeskundige; mr.R.W.M.Bekhuis, juridisch medewerker.

Contact H.W.M.Plagge

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties