Rapport over de comsumptie van vleesch en van alcohol

Klinische praktijk
Haakma Tresling, T.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:112-6