Radiosynoviëctomie van de knie bij chronische artritis: een eenvoudige en zinvolle behandeling
Open

Onderzoek
12-05-1992
A.M.Th. Boerbooms, F.H.M. Corstens, W.C.A.M. Buijs, G.A.W. Bruyn en L.B.A. van de Putte

Doel.

Onderzoek naar de werkzaamheid en de bijwerkingen van radiosynoviëctomie van het kniegewricht bij patiënten met persisterende aspecifieke chronische niet-infectieuze gewrichtsontsteking, synoviitis villonodularis pigmentosa of hemofilie met recidiverende bloedingen in een gewricht.

Opzet.

Beschrijving van 3 prospectieve onderzoekingen.

Plaats.

Academisch Ziekenhuis St.Radboud, Nijmegen.

Patiënten.

Groep 1: Persisterende chronische synovitis in 89 kniegewrichten bij 77 patiënten met reumatoïde artritis. Groep II: 8 kniegewrichten bij 8 patiënten met een monoarticulaire artritis van de knie met een histologisch bewezen synoviitis villonodularis pigmentosa. Groep III: 6 gewrichten bij 6 patiënten met hemofilie met chronische artropathie ten gevolge van recidiverende bloedingen in het gewricht.

Methode.

In de kniegewrichten werd 185 MBq (5 mCi) yttrium-90-silicaat (90Y) of 185 MBq aurothioglucose-198 (198Au) intra-articulair geïnjicieerd na aspiratie van het synovia. Daarna werd 3 dagen bedrust voorgeschreven. Klinisch onderzoek, metingen van bloedbezinking en 99mTc-pertechnetaat-opname en röntgenonderzoek van het kniegewricht werden verricht vóór injectie en gedurende het volgonderzoek.

Voornaamste resultaten.

Groep 1: bij evaluatie na 0,5 en 3 jaar hadden de kniegewrichten met geen of weinig röntgenafwijkingen een significant gunstiger behandelingsresultaat dan de kniegewrichten met matige tot ernstige röntgenafwijkingen (p < 0,05). Groep II: bij 50 van de patiënten was er na de behandeling met 90Y een gunstig effect bij een follow-up-duur van gemiddeld 24 maanden. Groep III: het aantal perioden met bloedingen in het behandelde gewricht bij de patiënten met hemofilie daalde significant en er was een vermindering van de pijn in 67 gedurende de follow-up-periode van 2,5 jaar.

Conclusie.

Radiosynoviëctomie is een eenvoudige en voor de patiënt nauwelijks belastende behandeling, die vaak tot goede resultaten leidt.