Pyorrhoea alveolaris

Onderzoek
Hoeven, C. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1919;63:268-9