Public Health

Opinie
Yolanda van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1010

artikel

Gezondheid wordt in zeer sterke mate bepaald door leefomgeving. Dat de Nederlander lang fit en vitaal blijft heeft veel te maken met die gezonde leefomgeving. Toch hebben we ook in Nederland grote gezondheidsverschillen die we niet gaan oplossen met nog meer nieuwe interventies in het zorgpakket en duurdere pillen. Die verschillen ontstaan door verschillen in leefomgeving. Ongezonde voeding en overvoeding, rokende ouders, zwaar werk dat je lichaam kapot maakt en al die andere factoren die vaak al vroeg in het leven je toekomst en je gezondheid bepalen. De curatieve dokters zien vooral de gevolgen van die slechte leefomstandigheden. Public health doet iets aan die slechte leefomstandigheden zelf of probeert de gevolgen ervan voor de gezondheid te voorkómen. In dit nummer leest u een eerste bijdrage uit de nieuwe serie ‘Public health’ (A6195).

Hoewel het Tijdschrift de Nederlandse taal koestert willen we hier toch vasthouden aan de Engelse term ‘public health’. Public health is veel breder dan de letterlijke vertaling ‘publieke gezondheidszorg’. Die laatste term wordt gebruikt voor al die sectoren die zich met de preventieve geneeskunde bezighouden. Public health is veel breder en gaat onder meer over wat grote volksgezondheidsproblemen zijn, maar ook over maatregelen buiten de zorg, zoals tabakaccijns en milieunormen.

Public health kent vele successen: schoon drinkwater, riolering, verbetering van arbeidsomstandigheden, geboorteplanning et cetera. Maar er is nog een volle agenda voor de public health. Die is heel anders dan in de vorige eeuw. Denk aan de bedreiging van overgewicht voor de gezondheid, overmatig zoutgebruik en het nog steeds aanzienlijke percentage rokende jongeren. Met de gevolgen daarvan hebben de curatieve dokters iedere dag te maken. Deze zorgen ervoor dat ook de curatieve dokter zich steeds meer bezighoudt met preventie. Natuurlijk heeft stoppen met roken de voorkeur, maar zolang dat ons niet lukt zullen we toch ook de gevolgen van roken moeten bestrijden.

In de serie ‘Public health’ willen we allerlei onderdelen van de public health belichten en dan vooral die kanten waarmee de curatieve dokter te maken heeft. Bij wie en bij welke klachten moet ik aan luchtvervuiling denken? Hoe vaak is het beroep de oorzaak van klacht of ziekte? Wat levert het consultatiebureau op? Ook de wat onbekendere takken van de public health zullen aan bod komen, bijvoorbeeld wat het Rode Kruis doet bij rampen. Iedere 14 dagen hopen we een nieuw artikel in deze serie te kunnen plaatsen. Uw bijdragen daaraan zijn van harte welkom!

Ook interessant

Reacties