Psychosociale verklaringen voor klachten in huisarts-patiëntgesprekken.

Media
A. Joosten
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2261

A.Joosten, Psychosociale verklaringen voor klachten in huisarts-patiëntgesprekken. Een gespreksanalytische studie. (GLUC-publicatie 4.) 256 bl., fig., tabellen. Vakgroep Taal en Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen ‘997. ISBN 90-367-0724-2. Prijs: ingen. ƒ 40,- (over te maken op postgironummer 2989960, t.n.v. Taalcom, Postbus 716, 9700 AS Groningen).

Huisartsen analyseren regelmatig de genese van klachten met het…

Ook interessant

Reacties