Psychosocial factors at work and their relation to health.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1191

Psychosocial factors at work and their relation to health. Onder redactie van R.Kalimo, M.A.El-Batawi en C.L.Cooper. 245 bl., fig., tabellen. World Health Organization, Genève 1987 (voor Nederland: Medical Books Europe, Lochem). Prijs: ingen. Zw.fr. 39,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties