Psychosen en psycho-neurosen op den bodem van overwaardige voorstellingen (idée-fixe)

Onderzoek
Torren, J. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1912;56:349-62