Psychologie en geneeskunde

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:159

Psychologie en geneeskunde. Behavioural medicine. Onder redactie van A.A.Kaptein, R.Beunderman, J.Dekker en A.J.J.M.Vingerhoets. 3e, geheel herziene druk. 454 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2006. ISBN 90-313-4725-6. Prijs. ingen. € 59,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties