Psycho-sociale factoren en het ontstaan van myocardinfarct en hypertensie

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1977;121:1439