Psoriasis(dag)behandeling

Perspectief
D. de Hoop
P. van Andel
W.J.A. de Kort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:785-7

De behandeling van de patiënt met psoriasis is drastisch veranderd vooral sinds de komst van de uitwendig toe te passen corticosteroïden, thans zo'n 30 jaar geleden. Door de ontwikkeling van nieuwe therapieën heeft een verschuiving plaatsgevonden van klinische naar poliklinische behandeling. Desondanks en doordat het om een zeer hardnekkige chronische aandoening gaat, hebben vrij veel patiënten bij recidiveren of exacerberen van hun kwaal behoefte aan een andere manier van (poliklinisch) behandelen. Daarom werd en wordt gezocht naar nog beter aanvaardbare behandelingsmethoden.

In dit artikel zal een overzicht worden gegeven van de therapieën die, al dan niet experimenteel, toegepast worden bij psoriasis. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de zgn. dagbehandeling, daar deze nog vrij onbekend is. Bovendien zal dagbehandeling bij psoriasis, mede op grond van kostenbesparing in de gezondheidszorg, waarschijnlijk een steeds belangrijker plaats gaan innemen.1

‘klassieke’ therapieËn

De geneesmiddelen die hun waarde bewezen hebben bij de behandeling van…

Auteursinformatie

Psoriasisdagbehandelingscentrum Midden-Nederland, Padberglaan 10, 6711 PD Ede.

D.de Hoop, P.van Andel en W.J.A.de Kort, dermatologen.

Contact D.de Hoop

Ook interessant

Reacties