Prurigo circumscriptus

Klinische praktijk
Leeuwen, Th.M. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1930;74:2626-33