Protrombinetijden en Thrombotest bij antistollingsbehandeling

Opinie
Loeliger, E.A. en Hemker, H.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:2195-8