Project-evaluatie in de geestelijke gezondheidszorg.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:740

A.A.J.M.Beenackers, Project-evaluatie in de geestelijke gezondheidszorg. (Proefschrift, Utrecht.) 215 bl., fig., tabellen. Eburon, Delft 1986. Prijs: ingen. ƒ 30,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties