Prof.dr.J.Goslings-prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:935

De Nederlandse Vereniging voor Rheumatologen roept belangstellenden op voor de ‘Prof.dr.J.Goslings-prijs’. In aanmerking hiervoor komen medische studenten, assistenten in opleiding tot specialist en wetenschappelijke onderzoekers, bij voorkeur jonger dan 35 jaar. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van ƒ 5.000,- en zal worden toegekend op grond van een op de reumatologie betrekking hebbend wetenschappelijk onderzoek, weergegeven in een academisch proefschrift, in een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift of in een nog niet gepubliceerd, maar wel geaccepteerd manuscript. Kandidaten worden verzocht hun publikatie in zesvoud en een curriculum vitae voor 1 oktober a.s. in te zenden aan de secretaris…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties