Prof.dr.A.A.Hijmans van den Bergh-penning.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2405

Prof.dr.A.A.Hijmans van den Bergh-penning. – Tijdens het lustrumcongres van de Nederlandsche Internisten Vereeniging op 30 november jl. werd de (vijf-jaarlijkse) gouden erepenning van de Vereeniging – de Prof.dr.A.A.Hijmans van den Bergh-penning – uitgereikt aan prof.dr.W.H.Birkenhäger te Rotterdam, wegens zijn bijzondere verdienste voor de interne geneeskunde.

Ook interessant

Reacties