Prof.dr. J.G. (Hans) Stolk
Open

In memoriam
04-03-2009

Op 14 december 2008 is op 93-jarige leeftijd prof.dr. J.G. (Hans) Stolk overleden.

In Leiden legde hij in 1939 het artsexamen af. Daar specialiseerde hij zich ook tot vrouwenarts onder Van der Hoeven en Holmer. In 1945 werd hij ingeschreven in het specialistenregister. Gedurende de jaren 1945-1947 vervulde hij een leeropdracht aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. In oktober 1947 vestigde hij zich als vrouwenarts te Arnhem. In de jaren 1948-1951 werkte hij in het Laboratorium voor Experimentele Weefselleer te Leiden; dit leidde tot zijn proefschrift Transplantatie van embryonale gonaden bij de witte muis, waarop hij in 1951 promoveerde bij Gaillard.

Stolks professionele belangstelling was enorm ...