Prof.dr. Dick Suurmond, dermatoloog

In memoriam
Prof dr. Rein Willemze
Robert Y. van der Velde
Joost C.J.M. Swaanenburg
Joop P.W. van den Bergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:B779

artikel

Op 11 november 2011 overleed prof.dr. Dick Suurmond, van 1978-1988 hoofd van de afdeling Huidziekten van het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL), het latere Leids Universitair Medisch Centrum.

Hij werd geboren in 1926, studeerde Geneeskunde in Leiden, en volgde zijn opleiding tot dermatoloog bij Machiel Polano in het Zuidwal Ziekenhuis in Den Haag, waar hij ook zijn latere echtgenote Hansje van Leeuwen ontmoette. Toen Polano in 1962 benoemd werd tot hoofd van de afdeling Huidziekten van het AZL, als opvolger van prof.dr. Hermann Werner Siemens, volgde Dick Suurmond hem naar Leiden. In 1963 promoveerde hij op een proefschrift over lichen sclerosus et atrophicus vulvae, en in 1966 werd hij benoemd tot lector.

In Leiden deed hij onderzoek op het gebied van de erytropoëtische protoporfyrie en entameerde hij verder fotobiologisch onderzoek. Hij speelde een voortrekkersrol bij de introductie van verschillende vormen van lichttherapie (psoraleen met ultraviolet-A (PUVA), ultraviolet-B) bij de behandeling van diverse huidziekten. In een commentaar in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in 1979 (Ned Tijdschr Geneeskd. 1979;123:628) waarschuwde hij al voor de gevaren van het ongebreideld gebruik van zonnebanken. Met zijn opmerking dat voor een ongereglementeerde verkoop van deze apparaten gewaakt moet worden, was hij zijn tijd ver vooruit.

De naam van Dick Suurmond is onlosmakelijk verbonden met de uitgave van Dermatologie in beeld, een boek met dermatologische afbeeldingen dat hij samen met Polano in 1974 voor het eerst deed verschijnen. Generaties studenten geneeskunde, zowel binnen als buiten Leiden, hebben hier hun voordeel mee gedaan. De fraaie Leidse foto’s werden later opgenomen in een nieuwe dermatologische kleurenatlas, Fitzpatrick’s Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology, die nog steeds bestaat en inmiddels in 9 talen wordt uitgegeven.

In 1978 volgde Suurmond Polano op als hoofd van de afdeling Huidziekten, een positie die hij 10 jaar zou bekleden. In die periode bekleedde hij vele bestuurlijke functies, zowel binnen de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie als daarbuiten. In 1985 werd hij tevens redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In 1988, op 62-jarige leeftijd, ging hij met emeritaat. Met grote belangstelling bleef hij de ontwikkelingen in de Leidse kliniek volgen. In 2004, bij de viering van het 75-jarig bestaan van de afdeling, gaf hij nog een presentatie over de Leidse dermatologie 1929-2004. Toen ik hem enkele weken voor zijn overlijden sprak, informeerde hij nog vol belangstelling naar het reilen en zeilen van de afdeling, en verbaasde hij zich over het grote aantal coassistenten en arts-assistenten in de huidige tijd. Op 11 november 2011 overleed Dick Suurmond. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor de Leidse dermatologie betekend heeft.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties