Problem-based microbiology

Media
S.K. Nath
S.G. Revankar
A.E. Muller
P.M. Oostvogel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2342

S.K.Nath en S.G.Revankar, Problem-based microbiology. 523 bl., fig., tabellen. Saunders, Philadelphia 2006. ISBN 0-7216-0630-X. Prijs: ingen. € 39,17.

Dit nieuwe studieboek bespreekt een belangrijk deel van de klinische microbiologie aan de hand van infectiologische patiëntencasussen. Het is opgebouwd uit 6 delen en 7 appendices. De eerste 5 delen hebben elk…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties