Probleemgeoriënteerd denken in de gynaecologie, obstetrie en voortplantingsgeneeskunde.

Media
M.J. Heineman
J.W. Wladimiroff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2196

Probleemgeoriënteerd denken in de gynaecologie, obstetrie en voortplantingsgeneeskunde. Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Onder redactie van M.J.Heineman. 384 bl., fig., tabellen. De Tijdstroom, Utrecht 2003. ISBN 90-5898-040-5. Prijs: ingen. € 36,–.

Probleemgeoriënteerd denken in de geneeskunde vereist een systematiek die in traditionele leerboeken gewoonlijk weinig aandacht krijgt. Het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties