Privacy in de gezondheidszorg.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1375

Privacy in de gezondheidszorg. Dilemma's bij zelfbeschikkingsrecht, leefklimaat, automatisering, patiëntenautonomie bij behandelingen, volksgezondheidsonderzoek, gewenste intimiteiten. Onder redactie van L.Boon. (Ontwikkelingen in de gezondheidszorg, deel 11.) 119 bl., fig. Stichting Sympoz, Amstelveen 1990. ISBN 90-71725-08-1. Prijs: ingen. ƒ 25,(over te maken op giro 522866 van de Stichting Sympoz, o.v.v. de titel).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties