Principles of dermatology

Media
D.P. Lookingbill
J.G. Marks
H.A.M. Neumann
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:709

D.P.Lookingbill en J.G.Marks, Principles of dermatology. 3e druk. 367 bl., fig., tabellen. Saunders, Philadelphia 2000. ISBN 0-7216-7971-4. Prijs: ingen. ƒ 167,80.

Principles of dermatology heeft vooral niet-dermatologen als doelgroep. Met name kan gedacht worden aan studenten geneeskunde, huisartsen, verpleeghuisartsen, maar ook bijvoorbeeld kinderartsen. Het boek is redelijk gecondenseerd, hoewel het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties