Nieuwe inzichten bij een aloude aandoening

Primaire anterieure schouderluxatie

Een arts die aan de schouder zit van een vrouw in mitella
Robert Jan Derksen
Olivier A.J. van der Meijden
Louise E. Huygen
Femke Boon
Astrid C.J. Balemans
David N. Baden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7851
Abstract

Beste collega’s,

In dit artikel gaan we het hebben over de aanpak van de anterieure schouderluxatie. De aanleiding daarvoor is de nieuwe richtlijn. Daarin zijn nieuwe inzichten verwerkt over onder andere pijnmedicatie, repositietechnieken, beweegadviezen en het belang van fysiotherapie.

Schouderluxaties zijn de luxaties die het vaakst voorkomen; de incidentie is 27-37 per 100.000 patiënten per jaar.1 Meestal luxeert de schouder naar anterieur (97%), en in zeldzamere gevallen naar posterieur (2-4%) of inferieur (0,5%).2 Ondanks de hoge incidentie en het brede spectrum aan hulpverleners en zorginstellingen die met deze aandoening te maken hebben, zijn er nog veel vragen over de optimale opvang en behandeling van patiënten met een schouderluxatie.

In deze klinische les brengen we de belangrijkste onderwerpen van de nieuwe richtlijn voor het voetlicht aan de hand van twee patiënten. Ook bespreken we tips en valkuilen bij…

Auteursinformatie

Zaans Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Zaandam: dr. R.J. Derksen, traumachirurg en klinisch epidemioloog. Albert Schweitzer Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Dordrecht: dr. O.A.J. van der Meijden, orthopedisch chirurg. Sint Maartenskliniek, afd. Radiologie, Ubbergen; drs. L.E. Huygen, musculoskeletaal radioloog. Schoudercentrum IBC Amstelland, Amstelveen: F. Boon, MSc, fysiotherapeut en manueel therapeut. Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten, Utrecht: dr. A.C.J. Balemans, bewegingswetenschapper. Diakonessenhuis, afd. Spoedeisende Hulp, Utrecht: dr. D.N. Baden, SEH-arts KNMG.

Contact R.J. Derksen (derksen.r@zaansmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Mitchel Griekspoor, Karin Hekman, Michel van de Bekerom, Thomas Jonkergouw, Niels Schep en Stijn Nelen hebben ieder een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de richtlijn waarop deze klinische les is gebaseerd.

Auteur Belangenverstrengeling
Robert Jan Derksen ICMJE-formulier
Olivier A.J. van der Meijden ICMJE-formulier
Louise E. Huygen ICMJE-formulier
Femke Boon ICMJE-formulier
Astrid C.J. Balemans ICMJE-formulier
David N. Baden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties