Prikkelingswetten van den n. laryngeus inf.

Onderzoek
Kaiser, L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2134