Prijzen Stichting Hippocrates Studiefonds 1996

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2590

De Stichting Hippocrates Studiefonds maakt bekend dat zij in 1996 wederom enkele prijzen zal toekennen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, verricht door studenten geneeskunde in de periode vóór hun artsexamen. Beoordeling vindt plaats op basis van een schriftelijk verslag over het verrichte onderzoek. Het College van Regenten let onder andere op de vorm van het verslag, de aard van de methoden die bij het onderzoek zijn toegepast en de kwaliteit van het verrichte werk.

De prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag van ƒ 2.000,-. De prijswinnaars worden bekendgemaakt in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en zij mogen tijdens de prijsuitreiking in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties