Prijsvraag Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Open

Mededelingen
23-06-2009

Het bestuur van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde looft jaarlijks een prijs uit voor de jonge auteur die naar het oordeel van een jury de beste bijdrage heeft geleverd aan de rubriek Oorspronkelijke stukken. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen:

  • de auteur van het artikel is jonger dan 40 jaar, althans op de datum waarop de redactie het artikel heeft aanvaard;

  • het artikel is niet op verzoek van de redactie geschreven;

  • bij een gezamenlijk schrijverschap kan de eerste auteur voor de beoordeling in aanmerking komen indien het de jury is gebleken dat deze inderdaad verantwoordelijk is voor de zakelijke inhoud van het artikel en voor het schrijverschap;

  • een auteur kan reeds bij aanbieding van het artikel kenbaar maken dat hij (zij) voor toekenning van de prijs in aanmerking wil komen, gegeven zijn (haar) leeftijd en andere omstandigheden;

  • de jury zal de oorspronkelijkheid van vraagstelling, klinische relevantie, gehanteerde methode, manier van presenteren en helderheid van het stuk beoordelen.

  • De jury wordt aangewezen door het bestuur. Op haar oordeel is geen beroep mogelijk; haar beslissing is bindend voor de Vereniging. De prijs, € 5000,–, zal worden uitgereikt in de Algemene Vergadering van de Vereniging volgend op het jaar van beoordeling; deze vergadering wordt gewoonlijk gehouden in mei of juni. In het Tijdschrift zullen de naam van de auteur en de titel van het bekroonde artikel worden gepubliceerd.