Prijs van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2589

In 1993 is de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe) opgericht. Eén van de doelstellingen van deze vereniging is het stimuleren van de beoefening van de bio-ethiek in samenhang met wetenschap en samenleving. De bio-ethiek houdt zich bezig met een systematische reflectie op morele vragen waartoe (nieuwe) ontwikkelingen in de levenswetenschappen aanleiding geven, in het bijzonder als zij maatschappelijke discussies veroorzaken.

In het licht van deze doelstelling heeft de NVBe een prijs ingesteld die om de drie jaar wordt toegekend. Tijdens de jaarvergadering van de NVBe op 4 juni 1996 zal deze prijs voor het eerst worden uitgereikt.

Naar de prijs…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties