Prijs Artois-Baillet Latour 1988-1989

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:643-4

De ‘Stichting Artois-Baillet Latour ter bevordering van de gezondheid’ heeft voor de zesde maal een prijs van BF. 5.000.000,- uitgeloofd ter bekroning van een belangrijke bijdrage tot de kennis van de rol van virussen en oncogenen in de celpathologie, leidend tot een nieuwe therapeutische benadering in de geneeskunde.

Kandidaatstellingen dienen met een in het Engels gesteld memorandum, van ten minste drie bladzijden, waarin de verdiensten van de kandidaat nauwkeurig omschreven worden vóór 1 juli 1988 te worden gezonden aan de secretaris-generaal van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Egmontstraat 5, 1050 Brussel (België); tel. 02-5129110. Aldaar kunnen ook inlichtingen om…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties