Preventie van luierdermatitis en de invloed van de gebruikte luier

Onderzoek
T.T. Tio
F.B. de Waard-van der Spek
A.P. Oranje
R.A.C. Bilo
E. Stolz
H.W.A. Voorhoeve
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:960-3
Abstract

Samenvatting

Bij 221 kinderen variërend in leeftijd van 6 tot 15 maanden werd een enkel-blind onderzoek naar de invloed van 2 verschillende soorten luiers op het ontstaan van huiduitslag in het luiergebied verricht. De ene luier betrof een polyacrylaatgel-vormend agens bevattende wegwerpluier (PGA-luier) en de andere een katoenen luier (met plastic broekje). De kinderen werden verdeeld in twee groepen. De ene groep (n=125) gebruikte uitsluitend PGA-luiers tijdens de onderzoekperiode van 6 weken, de andere groep (n=96) uitsluitend katoenen luiers. De totale studieduur bedroeg 12 weken. Volgens een gestandaardiseerd systeem werd de huid van het luiergebied door twee getrainde arts-onderzoekers onafhankelijk van elkaar met regelmatige intervallen beoordeeld.

De kinderen die verschoond werden met PGA-luiers hadden statistisch significant minder huidirritatie en uitslag dan die welke met katoenen luiers verschoond werden. In de eerste groep (PGA-luiers) was de hydratiegraad statistisch significant lager dan in de tweede groep. Bij het gebruik van PGA-luiers werden geen bijwerkingen geconstateerd.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-SophiaDijkzigt, afd. Dermatologie en Venereologie, subafd. Kinderdermatologie, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

T.T.Tio en F.B.de Waard-van der Spek, assistent-geneeskundigen; dr.A.P.Oranje en dr.E.Stolz, huidartsen.

Provinciale Kruisvereniging Zuid-Holland, Ouder- en Kindzorg Zuidhollandse Eilanden, Zoetermeer.

Contact R.A.C.Bilo, CB districtsarts; dr.H.W.A.Voorhoeve, kinderarts

Ook interessant

Reacties