Prevalentie van asymptomatische cardiale ischemie bij mannen met diabetes mellitus type 1

Onderzoek
K. Thomas
J.P. Ottervanger
E. van Ballegooie
F. Zijlstra
S. Reiffers
M.J. de Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2001-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de prevalentie van cardiale ‘stille ischemie’ bij mannelijke patiënten met diabetes mellitus type 1 met behulp van niet-invasief cardiaal onderzoek, alsmede het beoordelen welke klinische variabelen samenhangen met stille ischemie.

Opzet

Prospectief, dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

Mannen van 20-69 jaar die wegens diabetes mellitus type 1 een polikliniek Inwendige Geneeskunde van Ziekenhuis De Weezenlanden te Zwolle bezochten in de periode 1 februari 1992-31 januari 1995 en die geen klachten hadden van ischemisch hartlijden (angina pectoris, een hartinfarct of ritmestoornissen) of chronisch obstructief longlijden, werden onderzocht op cardiale ischemie door middel van een 24-uurs-Holter-registratie en een perfusiescintigrafie na toediening van dipyridamol. Teneinde een mogelijke samenhang tussen cardiovasculaire risicofactoren en stille ischemie aan te tonen, werden de patiënten met een afwijkend en een normaal scintigram vergeleken door middel van multivariate analyse.

Resultaten

Er werden gegevens verzameld van 92 achtereenvolgende patiënten, met een mediane leeftijd van 40 jaar (uitersten: 22-69). Er waren 19 patiënten (21) met een afwijkend myocardscintigram. Zij waren gemiddeld ouder en langer bekend wegens diabetes mellitus. Een afwijkende uitslag van de Holter-registratie werd gevonden bij 14 patiënten (15), een afwijkende uitslag van Holter-registratie of myocardscintigrafie bij 28 patiënten (30) en zowel een afwijkend myocardscintigram als een afwijkende uitslag van Holter-registratie bij 5 patiënten (5). De duur van de diabetes mellitus en een diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg waren statistisch significante en onafhankelijke voorspellers van een afwijkend myocardscintigram (relatief risico respectievelijk: 1,08 en 3,4 per jaar).

Conclusies

De prevalentie van cardiale ischemie bij mannen met diabetes mellitus type 1 zonder cardiale klachten is ongeveer 20. Positieve testuitslagen hingen samen met een langere duur van de diabetes mellitus en de aanwezigheid van een diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg.

Auteursinformatie

Isala Klinieken, locatie De Weezenlanden, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.

Afd. Cardiologie: mw.K.Thomas en dr.J.P.Ottervanger, assistent-geneeskundigen; dr.F.Zijlstra en dr.M.J.de Boer, cardiologen.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.E.van Ballegooie, internist.

Afd. Nucleaire Geneeskunde: dr.S.Reiffers, klinisch fysicus.

Contact mw.K.Thomas

Ook interessant

Reacties