een ander pathofysiologisch mechanisme?

Pre-eclampsie als complicatie bij eiceldonatie

Klinische praktijk
Lisa E.L.O. Lashley
Marie-Louise P. van der Hoorn
Sicco A. Scherjon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1982
Abstract

Samenvatting

Eiceldonatie (ED) maakt het voor vrouwen met infertiliteit mogelijk zwanger te worden. Dit resulteert in een unieke situatie omdat het foetale genoom ten opzichte van de moeder geheel lichaamsvreemd is. Deze casus beschrijft een 41-jarige vrouw, zwanger na ED, met ernstige pre-eclampsie. Wij suggereren dat pre-eclampsie bij ED-zwangerschappen een ander onderliggend pathofysiologisch mechanisme heeft dan bij niet-ED-zwangerschappen. Vanwege de grote verschillen tussen het maternale en foetale genoom, vormen ED-zwangerschappen een interessant model voor onderzoek naar immunologische interacties. De foetus wordt namelijk niet afgestoten, maar geaccepteerd door de zwangere. Deze immunologische kennis kan worden toegepast bij andere beelden waarbij tolerantie belangrijk is, zoals bij orgaantransplantaties.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde, Leiden.

Drs E.E.L.O. Lashley, arts-onderzoeker; M.L.P. van der Hoorn, arts-onderzoeker (thans: arts-assistent Reinier de Graaf Gasthuis, Delft); dr S.A. Scherjon, gynaecoloog-perinatoloog.

Contact drs. E.E.L.O.Lashley (e.e.l.o.lashley@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 mei 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties