Praktische oogheelkunde.

Media
J.S. Stilma
Th.B. Voorn
J.A. Oosterhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:488

Praktische oogheelkunde. Onder redactie van J.S.Stilma en Th.B.Voorn. 5e druk. 397 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1993. ISBN 90-313-1505-2. Prijs: geb. ƒ 95,-.

Dit leerboek voor studenten, dat indertijd door Henkes en Van Balen is geschreven, beleeft met deze uitgave de 5e druk. De maatschappelijke relevantie komt duidelijk…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties