Praeadviezen van verschillende afdeelingen over het Rapport der Commissie voor een enquête naar de hier te lande gedane waarnemingen omtrent het al of niet ontstaan der tuberculose door besmetting

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1906;50:1841-54
Eerste pagina van het artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift

Dit artikel is alleen beschikbaar als PDF.Lees de PDF

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties