Postoperatieve retentie, een voorbeeld van functioneele pathologie in de heelkunde

Onderzoek
Gelderen, Chr. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1939;83:3215-8