Postnataal verworven oculaire toxoplasmose bij een volwassen vrouw

Klinische praktijk
Edmée C. Bowles
J.M. (Hans) Hillenius
Douwe H. Biesma
L.M. (Titia) Kortbeek
Bartelt M. de Jongh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B57
Abstract

Samenvatting

Bij een 47-jarige vrouw die de polikliniek Oogheelkunde bezocht wegens een sinds 2 weken bestaande visusdaling van het linker oog, werd oculaire toxoplasmose vastgesteld. Bij immuuncompetente patiënten werd deze ziekte vroeger veelal toegeschreven aan reactivatie van een congenitale infectie met de parasiet Toxoplasma gondii. In het afgelopen decennium is gebleken dat deze aandoening ook het resultaat kan zijn van een op latere leeftijd verworven infectie. Deze patiënte had postnataal verworven oculaire toxoplasmose. De infectie werd bestreden met sulfadiazine, pyrimethamine, folinezuur en prednison. Ook kreeg patiënte een topicale behandeling met timolol-oogdruppels en prednisolon-oogdruppels. Zij herstelde. Later kreeg zij een beperkt recidief, waarbij een afwachtend beleid werd gevoerd. Postnataal verworven oculaire toxoplasmose kan men diagnosticeren bij de aanwezigheid van een primaire retinale laesie zonder oude littekens, in combinatie met specifieke laboratoriumuitslagen van serum en intraoculaire vloeistof.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Medische Microbiologie en Immunologie: drs. E.C. Bowles, arts in opleiding tot arts-microbioloog (thans: Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Medische Microbiologie, Utrecht); dr. B.M. de Jongh, arts-microbioloog.

Afd. Oogheelkunde: drs. J.M. Hillenius, oogarts.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Laboratorium voor Infectieziektediagnostiek en Screening, Bilthoven.

Drs. L.M. Kortbeek, arts-microbioloog.

Contact Afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. D.H. Biesma, internist (e.c.bowles@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 juni 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties