Positieve ontwikkelingen voor patiënten met mammacarcinoom als gevolg van de schildwachtklierprocedure

Opinie
C.J.H. van de Velde
E.J.Th. Rutgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2240-2
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2235 en 2237.

De stijgende incidentie van mammacarcinoom in Nederland (130 per 100.000 inwoners per jaar) heeft er inmiddels toe geleid, dat per jaar bij meer dan 10.000 vrouwen mammacarcinoom wordt gediagnosticeerd. Grofweg 60 van deze patiënten heeft geen metastasen in de oksellymfeklieren. De standaardbehandeling van borstkanker bestaat (nog steeds) uit adequate verwijdering van de primaire tumor door lokale excisie met een marge gezond (tumorvrij) borstweefsel of amputatie, samen met een volledige okselklierdissectie. Het belang van deze dissectie werd in een eerder commentaar benadrukt.1 De aanwezigheid van lymfekliermetastasen is prognostisch ongunstig en vormt een indicatie voor systemische therapie. Inadequate behandeling van metastasen in de oksel leidt niet alleen tot slechtere regionale tumorcontrole, maar beïnvloedt zelfs de overleving negatief.2

In dit tijdschriftnummer stellen Meijer et al. dat de schildwachtprocedure de okselstatus ‘vrij nauwkeurig’ voorspelt.3 Op grond van de resultaten van een…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Leiden.

Prof.dr.C.J.H.van de Velde, chirurg.

Het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Dr.E.J.Th.Rutgers, chirurg.

Contact dr.E.J.Th.Rutgers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties