Poliomyelitis in 2006: alles of niets

Opinie
H.G.A.M. van der Avoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2689-92
Abstract

In september 2005 besloot het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het rioolwateronderzoek naar poliovirus-circulatie in Nederland te hervatten, op basis van een inschatting van de internationale poliomyelitissituatie. De mediabelangstelling naar aanleiding van deze beslissing was zeer groot. Dit stond in schril contrast met de aandacht voor de mazelen- en rodehondepidemieën die in de afgelopen 5 jaar de traditionele risicogroep voor poliomyelitis, het om religieuze redenen niet-gevaccineerde deel van de Nederlandse populatie, hebben getroffen.1 2 Het ziektebeeld poliomyelitis, dat leidt tot verlammingen aan extremiteiten en dat kinderen voor het leven tot de rolstoel of tot erger veroordeelt, staat oudere generaties nog levendig voor ogen. Het alom bekende ziektebeeld van een meestal onschuldige, snel voorbijgaande mazelen- of rodehondinfectie verbleekt hierbij. Tijdens de mazelenepidemie waren er echter ook 4 sterfgevallen te betreuren en er is recent een aantal kinderen geboren met het congenitaal rubellasyndroom. Poliomyelitis is bovendien een ziekte die in…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening, afd. Virologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Contact Hr.dr.H.G.A.M.van der Avoort, moleculair viroloog (harrie.van.der.avoort@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties