POCT-drive-thru voor COVID-19: schijn kan bedriegen

Rogier Hopstaken
Jochen Cals
Ron Kusters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4538

POCT-drive-thru’s voor COVID-19 met IgG/IgM-immuniteitstests blijken zeer in trek te zijn in Brabant. Het initiërende laboratorium gaat nu met mobiele units uitbreiden naar alle COVID-19-dichte regio’s. Deze tests zijn echter nog onvoldoende getest op kwaliteit en de betekenis van de test voor burger en maatschappij is dus nog onbekend.

artikel

Onlangs hebben we onze zorgen geuit over commerciële initiatieven met SARS-CoV-2-POCT richting de huisarts. Innatoss Laboratories in Oss gaat nu, in samenwerking met de onlangs opgerichte IMtest Stichting, een stap verder. Het organiseert drive-thru’s waar burgers zich voor 70 euro kunnen laten testen op vermeende, opgebouwde immuniteit. Ze gebruiken een Chinese IgM/IgG-striptest (Boson 2019-nCoV IgG/IgM combo-test) met bloed uit een vingerprik. Positieve testuitslagen worden opgevolgd door een ELISA-test op het lab. De burger krijgt op basis van twee positieve testuitslagen te horen dat hij voldoende immuniteit heeft opgebouwd. De diagnostische waarde en betrouwbaarheid van deze tests zijn echter nog niet bekend. Boson rapporteert op basis van eigen onderzoek bij 73 SARS-CoV-2-positieve en 305 SARS-CoV-2-negatieve patiënten een specificiteit van 99% en sensitiviteit van 88%.

Onduidelijk is op welke populatie de test is gevalideerd. Innatoss meldt dat het zelf 19 ex-COVID-19-patiënten op proef getest heeft, van wie 17 ook positief scoorden op de teststriptest. De belangrijkste vraag blijft hoe dan ook nog onbeantwoord: wat betekent het voor burger en maatschappij dat bij iemand SARS-CoV-2-antistoffen zijn aangemaakt? Wetenschappelijk onderzoek en voldoende tijd zijn nodig om hierop een passend antwoord te geven.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Anne-Marie
Elsacker-Niele

Nog los van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 'sneltesten' voor Covid is het maar zeer de vraag of we deze diagnostiek als POCT zouden moeten willen hebben. Diagnstiek van infectieziekten is complex. Je moet weten wat je meet en hoe die meting in relatie staat tot eventuele klachten en symptomen. Infecties zijn daarbij besmettelijk. Als de diagnostiek uit de zorgvuldig tussen RIVM, GGD-en en medisch microbiologische laboratoria opgebouwde infrastructuur wordt gehaald, raken we het overzicht heel snel kwijt. Zowel de kwaliteit van de diagnostiek als onze openbare gezondheidszorg komen ernstig in het gedrang als de diagnostiek van covid-19 wordt verplaatst naar partijen die er geen bijzonder verstand van hebben en daarbij ook niet zijn aangesloten op onze surveillancesystemen.

Anne-Marie van Elsacker-Niele, arts-microbioloog, Certe en Izore