Pleidooi voor burnoutbestrijding onder artsen

Pleidooi voor burnoutbestrijding onder artsen
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2064

Ziekenhuizen kunnen met gerichte interventieprogramma’s het percentage specialisten met psychische problemen omlaag krijgen, schrijven artsen van de Mayo Clinic in Minnesota in JAMA Internal Medicine (2014; epub 10 februari). Ze concluderen dat op basis van een kleine gerandomiseerde studie in hun instituut.

Voor de deelnemers in de interventie-arm hielden de onderzoekers iedere 2 weken groepssessies van 1 uur waarbij maximaal 10 artsen spraken over hun persoonlijke ervaringen in de kliniek. Met behulp van bekende psychologische technieken, waaronder mindfulnessideeën, probeerden de gespreksleiders – zelf arts – de deelnemers het werk te laten waarderen en de balans tussen werk en privé te verbeteren. Met behulp van diverse vragenlijsten maten ze het effect op onder andere het stressniveau, depressie, burnout en algehele kwaliteit van leven.

De 35 mensen die voor de gesprekken geloot hadden namen gemiddeld deel aan bijna 12 van de 19 aangeboden sessies. In tegenstelling tot de controlegroep voelden ze zich na de studie significant meer betrokken bij hun werk. Ook de tekenen van burnout namen significant af en dit effect was ten minste tot 12 maanden na het einde van de interventie aanwezig. Voor de andere uitkomstmaten vonden Colin West en collegae geen verschillen ten opzichte van de controlegroep.

Terecht stellen de auteurs dat er relatief weinig goede studies beschikbaar zijn over de effectiviteit van interventies gericht op het verbeteren van de notoir onder druk staande psychische gezondheid van artsen die in een ziekenhuis werken. Hun eigen studie is eveneens beperkt, geven ze toe, onder andere omdat van de 565 artsen in de Mayo Clinic slechts 74 dokters zichzelf als studievrijwilliger aanmeldden en die groep geen goede afspiegeling was van het hele artsenbestand. Toch hopen ze dat zowel zorginstellingen als medici meer verantwoordelijkheid zullen nemen om de geestelijke gezondheid van artsen te waarborgen.

Reacties