Plastische chirurgie bij patiënten met een aangezichtsverlamming
Open

Stand van zaken
04-02-2007
P.M.N. Werker

- Bij kort bestaande, irreversibele verlamming op basis van een probleem met de N. facialis is de behandeling van keuze een re-innerverende ingreep.

- Als de verlamming langer dan 12-18 maanden bestaat, is succesvolle re-innervatie van de mimische musculatuur onwaarschijnlijk.

- Bij een langer durende verlamming kan de symmetrie van het gelaat in rust worden hersteld met een statische ingreep, bijvoorbeeld een huidresectie of een fascieplastiek.

- Herstel van beweging in de verlamde gelaatshelft is dan mogelijk door middel van een dynamische ingreep. Van oudsher worden de M. temporalis en de M. masseter aangewend ter verbetering van de positie van de mond en van de sluiting van het oog. Een spontane lach wordt mogelijk gemaakt door een spier van elders (M. gracilis en eventueel ook M. pectoralis minor) in het gelaat te plaatsen en deze aan te sluiten op de zenuwvoorziening van de gezonde zijde.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:287-94