Plaats als klinisch onderzoeker bij de Nederlandse Hartstichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:372

In het kader van het dr.E.Dekker-programma van de Nederlandse Hartstichting bestaat de mogelijkheid te dingen naar een aanstelling als klinisch onderzoeker. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden, gedurende een periode van maximaal 4 jaar, patiëntgebonden onderzoek te verrichten.

De gedachten gaan uit naar een kandidaat jonger dan 40 jaar, die reeds is gepromoveerd of een vergelijkbare wetenschappelijke prestatie heeft geleverd. Sollicitaties, met uitvoerige berichtgeving, worden door de directie van de Nederlandse Hartstichting, uiterlijk op 1 april 1989, ingewacht. Inlichtingen bij dr.A.W.Broekmans, hoofd medische zaken, Nederlandse Hartstichting, Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage; tel. 070-924292.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties