Pijnlooze baring

Klinische praktijk
Tjeenk Willink, J.W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:202