Perspectief bij het glioom; een blik in de toekomst.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:633-4

Perspectief bij het glioom; een blik in de toekomst. - Ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr.J.L.Slooff, neuropatholoog te Nijmegen, zal op 17 mei a.s. bovengenoemd symposium worden gehouden in het Instituut voor Pathologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Inlichtingen verstrekt: mw.J.Wu-Brouwer, secretaresse, afd. Pathologische Anatomie, Academisch Ziekenhuis Nijmegen, Postbus…

Ook interessant

Reacties