Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1216

Hendrik Johan Viersma, internist, op de leeftijd van 78 jaar (13 juni 1986), Amstelveen. Prof.dr.C.F.Brenkman, emeritus buitengewoon hoogleraar Sociale Geneeskunde, op de leeftijd van 81 jaar (15 juni 1986), Zeist.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR IN DE GENEESKUNDE: Te Amsterdam (U.v.A.) L.Spanjaard op proefschrift Epidemiology of bacterial meningitis in the Netherlands; te Amsterdam (V.U.) C.Jonker en C.Hooijer op proefschrift Seniele dementie type Alzheimer (SDAT). De betekenis van enkele gangbare diagnostische methoden in de klinische psychiatrie (dubbelpromotie); te Leiden mw.A.E.Smits-van Prooije op proefschrift Processen die een rol spelen bij normale en gestoorde fusie van neurale wallen in muize- en ratte-embryo's

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

H.
van den Berg namens het bestuur van Hands Down,

Baarn, september 1986,

Collega Van Gool schrijft over prof.dr.P.Formijne (1986;1216) ‘de enige echte professor-goochelaar’. Op gevaar af dat nu een wereld ineenstort, berichten wij u namens het bestuur van de Amateur Goochelaarsvereniging Hands Down (de oudste in Nederland), dat deze zelfde kwalificatie reeds jaren door haar leden wordt gebezigd met betrekking tot haar secretaris prof.dr.H.van den Berg. Inmiddels heeft één onzer leden de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat aan de Universiteit van Amsterdam nog een hooggeleerde goochelaar werkzaam is. Onzekerheid over diens naam verhindert ons thans openbaarmaking. Aankondigingen als ‘de beste manipulator onder professoren en de bolste boos onder de goochelaars’ kunnen naar het zich laat aanzien vanaf heden zonder nadere toetsing niet langer worden gedaan. De wetenschappelijke sectie van Hands Down beraadt zich intussen op een voorstel tot bedoelde nadere toetsing. Een en ander- zou aanzienlijk gemakkelijker worden wanneer beide heren als lid zouden toetreden. Bij dezen zijn ze uitgenodigd! (Als enige bezwaar tegen hun toetreding zou kunnen gelden, dat het aandeel niet-medisch geschoolde leden verhoudingsgewijs nòg geringer zou worden dan nu reeds het geval is!)

H. van den Berg namens het bestuur van Hands Down,

Amsterdam, september 1986,

Uiteraard ben ik verheugd en zeker niet ontgoocheld te vernemen dat prof.Formijne toen hij 45 jaar geleden goochelde ook op dit terrein onder hooggeleerden school heeft gemaakt. Het verzoek tot toetsing en lidmaatschap zal ik de 86-jarige professor overbrengen.

J. van Gool