Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1004

Aan prof.dr.H.M.van Praag, wetenschappelijk adviseur afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Maastricht, is door de Universiteit van Antwerpen een onderscheiding verleend voor zijn uitmuntende bijdrage aan de biologische psychiatrie.

Overleden

J.H.van Dalen, arts, in de leeftijd van 92 jaar (22 april 2004), Enschede. Prof.dr.H.J.Neijens, kinderarts-immunoloog, in de leeftijd van 60 jaar (24 april 2004), Amsterdam. R.Polderman, arts, in de leeftijd van 80 jaar (18 april 2004), Den Haag.

Promoties

Te Leiden W.R.P.Agema op proefschrift Genetic determinants of atherosclerosis and restenosis, mw.M.Boerma op proefschrift Cell and tissue responses in radiation induced heart disease, mw.M.J.Boot op proefschrift…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties