Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1468

Drs.M.M.J.van Campen, arts-secretaris, tevens klachtencoördinator van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, wonende te Den Haag, is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemd

Dr.G.de Wert is aan de faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht benoemd tot bijzonder hoogleraar Ethiek van de Voortplantingsgeneeskunde en Erfelijkheidsonderzoek.

Overleden

N.Fekkes, internist, in de leeftijd van 72 jaar (14 juli 2002), Oegstgeest. C.Haringhuizen, bedrijfsarts, in de leeftijd van 54 jaar (8 juli 2002), Deventer. H.W.Reinking, huisarts, in de leeftijd van 79 jaar (5 juli 2002), Assen. F.P.Wibaut, huisarts, in de leeftijd van 50 jaar (10 juli 2002), Amsterdam.

Bevorderd

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties