Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1480

Dr.F.W.J.Hazebroek, plaatsvervangend afdelingshoofd bij de afdeling Kinderheelkunde van het Sophia Kinderziekenhuis, is bij de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR. Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) L.J.M.Bollen op proefschrift Genital human papillomavirus; detection and clinical relevance, P.van der Drift op proefschrift A constitutional balanced translocation in a neuroblastoma patient: localization in a complex region on 1p36.23, J.S.Meijer op proefschrift Zicht op ziekte. De classificatie van ziekten en gezondheidsproblemen in de huisartsgeneeskunde, B.B.Oude Essink op proefschrift Reverse transcription of the HIV-1 genome, W.Polkowski op proefschrift Barrett

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties