Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1296

Aan de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam is dr.B.J.Slotman benoemd tot hoogleraar in de Radiotherapie en dr.A.A.Lammertsma tot hoogleraar in de Medische Fysica, in het bijzonder de Positron-emissietomografie.

Overleden

Go Gien Hoo, internist, in de leeftijd van 80 jaar (8 mei 1998), Heemskerk. C.E.Metz, huisarts, in de leeftijd van 68 jaar (9 mei 1998), Kalenberg.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR. Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) J.Baan op proefschrift Functional role of angiotensin II and AT1-receptor antagonists in human arteries and veins en W.Verkruijsse op proefschrift Improvements to modeling of port wine stain laser treatment; te Leiden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties