Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1320
Download PDF

Prof.dr.J.C.Molenaar, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde te Rotterdam en lid van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Overleden

Dr.J.Bok, voormalig geneesheer-directeur van het Gemeenteziekenhuis Dordrecht, op de leeftijd van 79 jaar (7 juni 1997), Dordrecht. G.Ferwerda, vrouwenarts, op de leeftijd van 61 jaar (8 juni 1997), Wijdewormer. R.J.Gielen, radioloog, op de leeftijd van 72 jaar (7 juni 1997), Voorschoten. G.J.Lammers, zenuwarts, op de leeftijd van 78 jaar (8 juni 1997), Arnhem. J.Veen, chirurg, op de leeftijd van 86 jaar (2 juni 1997), Bergen op Zoom.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR. Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) H.V.Hogerzeil op proefschrift Effectieve donorinseminatie, J.C.A.Keulemans op proefschrift Pathogenesis and treatment of gallstones en A.B.van 't Wout op proefschrift HIV-1 phenotype variation in the natural course of infection and during antiviral therapy; (Vrije Universiteit) mw.R.D.M.Steenbergen op proefschrift High-risk human papillomavirus-mediated carcinogenesis. An in vivo and in vitro analysis; te Groningen mw.L.C.Dijkgraaf op proefschrift Temporomandibular joint osteoarthritis and crystal deposition diseases. Structure and pathogenesis, mw.T.Dijkhuizen op proefschrift Genetic contributions to the classification of renal cell cancer en F.M.van der Veen op proefschrift Heart-brain communication; te Leiden mw.M.J.Kagie op proefschrift Aspects of malignant progression of vulvar epithelial disorders, mw.J.M.Kocken op proefschrift Experimental hepatocyte transplantation en R.A.E.M.Tollenaar op proefschrift Aspects of tumour progression in colorectal carcinoma; te Liverpool (Groot-Brittanië) J.van Loosen op proefschrift Cartilaginous structures in human midfacial development; te Nijmegen R.T.M.van Dongen op proefschrift Clinical effects of long-term intrathecal administration of morphine versus morphine-bupivacaine in cancer patients en J.H.M.M.Vercoulen op proefschrift Chronic fatigue syndrome: assessment and psychological processes as perpetuating factors; te Rotterdam M.A.Bruijnzeels op proefschrift Ziekte bij kinderen en de reactie van ouders, A.Buijs op proefschrift Moleculair onderzoek van chromosoom translocaties (12;22) en (12;21) in humane leukemie, mw.C.B.J.M. Cleutjens op proefschrift Regulering van prostaat-specifiek antigeen expressie en mw.E.de Haan op proefschrift Dwangstoornissen bij kinderen en volwassenen; te Utrecht W.T.J.M.C.Hermens op proefschrift Viral vectors. Towards application in neuroregeneration research, mw.A.A.van Valburg op proefschrift Ilizarov joint distraction in treatment of osteoarthritis en H.van der Vuurst op proefschrift Biogenesis of signal transduction in human megakaryocytes; te Wageningen A.J. Schuit op proefschrift Regular physical activity in old age. Effect on coronary heart disease risk factors and well-being.

Bevorderd tot arts

Te Amsterdam (Vrije Universiteit) mw. E.J.d'Haens (cum laude), D.Jairam, mw.I.Jonker, mw.S.H. de Kort, R.G.M.Mooij, mw.H.E.J.Muizelaar, mw.L.M.M.Oostweegel, A.J.W.Raijmakers (cum laude), mw.H.I.E.Reigman, mw.A.M.A.Schram, mw.E.B.van Veen, E.P.van de Visse (cum laude), K.de Vries (cum laude), L.J.C.van Warmerdam en mw.N.Zwanenburg; te Groningen J.M.Affourtit, J.M.Dijkstra, mw.J.H.Jager, H.Jongepier, mw.H.J.E.Keizer, J.J.W.Liesker, mw.M.M.Poppema, W.A.Riemersma, A.J.Sinnema, mw.M.J. Sipma, mw.E.F.Stroink, J.G.Voogd, O.I.Vos, mw.G.M.Walsma (cum laude) en mw.H.W.Zandberg.

Gerelateerde artikelen

Reacties