Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:840

Prof.dr.J.C.H.van der Meulen, hoogleraar Plastische Chirurgie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, wonende aldaar, is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Prof.dr.J.van Noordwijk, emeritus hoogleraar Farmacologie en van 1965-1985 directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, heeft de gouden legpenning van de Raad van Europa ontvangen. Hij kreeg deze zelden toegekende onderscheiding voor zijn streven te komen tot harmonisatie van normen en standaarden voor de bereiding van geneesmiddelen, in het bijzonder biologische geneesmiddelen, biologische referentiepreparaten en meetmethoden. J.K.Pameijer, huisarts te Den Haag, is benoemd tot ridder in de Kroonorde van België.

Benoemd

Vanwege het Academisch…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties